Mart Parind

Mart Parind

Mart Parind (sünd. 1992) on eesti jurist ja õigusteadlane. Ta on Advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht. Samuti on ta Tallinna Ülikoolis riigihankeõiguse külalislektor. Varem on Mart olnud riigihangete vaidlustuskomisjoni liige (2017-22) ning enne seda tegutsenud juristi ja advokaadina.

Mardi professionaalseteks huvideks ja spetsialiteetideks on eeskätt Euroopa Liidu õigus, konstitutsiooniõigus, riigihankeõigus, intellektuaalomandiõigus ja kohtumenetlused, samuti sportlaste tegevusega seonduvad õiguslikud küsimused. Neil teemadel on ta avaldanud erinevaid publikatsioone ning astunud üles arvukail koolitustel, seminaridel ja konverentsidel.

Õigushariduse on Mart omandanud Tallinna Ülikoolis, lõpetades nii bakalaureuse- kui magistriõpingud cum laude. Nii tema bakalaureuse- kui magistritöö pälvisid erinevaid riiklikke ja ülikoolisiseseid auhindu. Õppehooajal 2013/2014 oli Mart juuratudengeid koondava organisatsiooni ELSA Estonia asepresident. ELSA Estonia esindajana kuulus ta ka Tallinna Vangla vanglakomisjoni.

Enne raamatu „Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade“ avaldamist nägi Mardi kaasjuhtimisel ilmavalgust Eesti riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019). Lisaks on ta mitmete teiste õigusalaste publikatsioonide autor.